Studerar du datavetenskap? Smart val! Behovet av datavetare är enormt stort och har varit under en lång tid. Allt tycks tyda på att datavetare kommer behövas även många år framöver. I takt med att digitaliseringen i samhället ökar så behöver arbetsmarknaden hela tiden fler och fler datavetare.

Komplexiteten i yrket gör det svårt att tillsätta tillräckligt många datavetare vilket också driver på behovet ytterligare. Datavetenskap är både en praktisk men också väldigt teoretisk vetenskap. För att lära sig programmera behöver du en god teoretisk kunskap. Därför innehåller datavetenskapliga utbildningar nästan alltid även en lång lista med kurslitteratur.

Digital kurslitteratur

När du studerar datavetenskap så förväntas du köpa relevant kurslitteratur för din utbildning. Listan brukar ofta vara väldigt lång och kostsam vilket kan bli tufft för många studenter då månadsbudgeten är liten. Dessutom är det långt ifrån alla böcker som du behöver läsa pärm till pärm utan oftast så behandlar kurserna endast vissa avsnitt i böckerna. Hur hade det varit om man istället kunde hyra böckerna online till ett överkomligt pris? Sådana tjänster finns och har på senare år blivit mer och mer populära. Behöver du kurslitteratur? Vill du hellre hyra den online än att betala dyrt för en fysisk bok? Hitta något online!