På lampor, maskiner, och leksaker. Dessa är några exempel på produkter där du kan hitta en CE-märkning. I takt den växande digitaliseringen har även CE-märkning på vissa e-tjänster ökat. Programmering är en tjänst som det ställs ökade krav på. Många av oss stöter på denna märkning varje dag, både på jobbet och hemma, men det är inte många som vet vad den faktiskt innebär.

Krav för att produkter ska få en CE-märkning

Bokstäverna CE står för Conformité Européenne. Märkningen innebär att produkten har testats för att uppfylla de Europeiska kriterierna. Kriterierna omfattar krav inom hälsa, miljö och säkerhet, för att försäkra sig om att konsumenten får en säker produkt. Det ska även finnas officiell dokumentering som styrker att tillverkaren av varan har följt kriterierna. Du kan ta en titt här för mer information.

Varför CE-märkning är viktigt

Detta är i princip ett märke som garanterar för kunden att detta är en säker och tillförlitlig produkt. Du som tillverkare som önskar att sälja din produkt i Europa är dessutom tvungen att få din vara CE-certifierad för att kunna marknadsföra den här. Samtidigt finns det dock undantag; alla produkter behöver inte märkningen. Om din produkt faller under kategorierna läkemedel, kemikalier, kosmetika eller matprodukter behöver du den inte.